ТЕРИТОРИЯ ЗА ИЗКУСТВО И КУЛТУРА

Мисия на неправителствената организация

Мисията на НО Студио е да допринесе за развитието на културата и изкуството в България, създавайки възможности за реализация на млади български и международни артисти и подкрепяйки иновативни подходи и търсения като пряк път към по-устойчиво бъдеще.

Цели на организацията

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info